xu4

فروشگاه اینترنتی دامی نو

آدرس کوتاه شده: http://xu4.ir/20

آدرس اصلی: https://daamino.ir/#!c-10/10%20%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87[...]

آمار بازدیدکنندگان

تعداد کلیک ها : 24 ساعت گذشته

تعداد کلیک ها و آمار

آدرس کوتاه این تاریخ ایجاد شده October 18, 2018 @ 9:49 am (58 روز پیش)

بهترین روز

2 کلیک در October 23, 2018. برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

Traffic location

5 کشور اول

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

مجموع بازدیدها

Traffic sources

Referrer shares

Referrers

مستقیم در مقابل ارجاع ترافیک

بازدید مستقیم: 19 کلیک

بازدید ارجاعی: 2 کلیک

Share