xu4

http://%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%a2%d8%b0%d8%ba%d8%a7%d9%86

آدرس کوتاه شده: http://xu4.ir/3j

آدرس اصلی: http://%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%a2%d8%b0%d8[...]

آمار بازدیدکنندگان

تعداد کلیک ها : 24 ساعت گذشته

تعداد کلیک ها و آمار

آدرس کوتاه این تاریخ ایجاد شده June 8, 2020 @ 6:37 pm (847 روز پیش)

بهترین روز

4 کلیک در August 5, 2020. برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

Traffic location

5 کشور اول

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

مجموع بازدیدها

Traffic sources

Referrer shares

Referrers

مستقیم در مقابل ارجاع ترافیک

بازدید مستقیم: 247 کلیک

بازدید ارجاعی: 170 کلیک

Share