xu4

http://jackpot2018.rozblog.com/page/sas

آدرس کوتاه شده: http://xu4.ir/homareh

آدرس اصلی: http://jackpot2018.rozblog.com/page/sas

آمار بازدیدکنندگان

تعداد کلیک ها : 7 روز گذشته

تعداد کلیک ها و آمار

آدرس کوتاه این تاریخ ایجاد شده January 13, 2019 @ 1:33 pm (380 روز پیش)

بهترین روز

2895 کلیک در January 15, 2019. برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

Traffic location

5 کشور اول

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

مجموع بازدیدها

Traffic sources

Referrer shares

Referrers

مستقیم در مقابل ارجاع ترافیک

بازدید مستقیم: 248 کلیک

بازدید ارجاعی: 11368 کلیک

Share